Job Title

Verpleegkundige niveau 6

 • Position:
 • Salary: €2300 - €3900
 • Location:
 • Job ID: 02083
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Kern van de functie 

De verpleegkundige verricht verzorgende taken bij de cliënt thuis waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.  De aard, omvang en frequentie van de werkzaamheden zijn aan verandering onderhevig.

 

Situatieschets 

De verpleging/verzorging heeft tot doel het zoveel mogelijk handhaven en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten in de woonsituatie binnen het kader van de verplegende en verzorgende taken.

De zorgvraag van de cliënt kan betrekking hebben op verpleging, verzorging, medisch technisch handelen en de begeleiding bij de verwerking van het ziekteproces. De zorgvraag van de cliëntengroep is meestal gemiddeld tot hoog complexe en sterk aan verandering onderhevig. De verpleegkundige werkt in alle cliëntsituaties.

 

Hoofdtaken 

 • Ondersteunen van de zorgvrager bij persoonlijke basiszorg
 • Ondersteunen van de zorgvrager en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven (zelfmanagement)
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie

 

Functie-eisen Vaardigheden/verantwoordelijkheden 

 

Kennis: 

 • Heeft een afgeronde verpleegkundige HBO opleiding op kwalificatieniveau 5/6 en is BIG-geregistreerd.
 • Houdt vereiste kennisniveau (vakgebied en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied bij.
 • Verwerft inzicht in de sociale kaart en onderhoudt dit.

 

Zelfstandigheid: 

 • Werkt zelfstandig volgens door de organisatie vastgestelde protocollen en richtlijnen.
 • Organiseert het eigen werk en kan niet alledaagse problemen in de cliëntenzorg zelfstandig oplossen.
 • Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of de leidinggevende. Indien noodzakelijk op huisartsen zorg of specialistisch gebied.

  

Sociale vaardigheden: 

 • Bij het stimuleren van veranderingsbereidheid bij cliënten, het voeren van slechtnieuwsgesprekken en het begeleiden van cliënten en mantelzorgers zijn eigenschappen als tact, kunnen luisteren, respect, inlevingsvermogen en geduld van belang.
 • Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen.
 • Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen en kan omgaan met conflicten.
 • Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Uitdrukkingsvaardigheid: 

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met cliënten, familie en mantelzorg, collega’s en andere disciplines.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het opstellen en onderhouden van verpleeg- en zorgplannen, verslaglegging van gegevens en overdrachten.

  

Bewegingsvaardigheid: 

 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische handelingen zoals het bedienen van infuus-, voedings- en pijnpompen, injecteren en het inbrengen van sondes en katheters.
 • Beweging vaardigheid is van belang, omdat er in ook krappe onaangepaste ruimtes zorg verleend moet worden.

Oplettendheid: 

 • Oplettendheid is vereist bij diverse werkzaamheden zoals het tegelijkertijd in de gaten houden van zowel de fysieke als de psychosociale toestand van de cliënt waarbij een beroep gedaan wordt op het verpleegkundig observatievermogen (klinische blik).
 • Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de voortgang en de kwaliteit van het eigen werk en/of het welbevinden van de cliënt.
 • Is in staat te signaleren en actie te ondernemen wanneer een cliënt naar een andere eenheid kan, of wanneer interventie door een andere discipline geëigend is.
 • Houdt overzicht over het totale proces waarbij zowel detailpunten als de grote lijnen naast elkaar een rol spelen en in elkaars verlengde liggen.

  

Overige functie-eisen: 

 • Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt gewerkt.
 • Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens.
 • Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms schijnbaar uitzichtloze situaties.

 

Jij bent welkom

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan direct en geef aan welke soort zorg je voorkeur naar uit gaat. Jij bent meer dan welkom!

Eerst nog vragen? Neem dan contact op met Jenny de Jong, Senior Recruiter Consultant via info@asrans.nl of via de contactpagina op de website https://asrans.nl.

https://www.linkedin.com/company/asrans

https://www.facebook.com/asrans.nl/

Verpleegkundige niveau 6

Vacatures

Kosteloos een professioneel CV?

Meld je nu aan voor de tips & trucs!

Vragen?

Wij zijn hier om jou te helpen!
Contact