Privacy Statement

Asrans Werving en Selectie (hierna ‘Asrans’ genoemd) is een organisatie die kandidaten en werkgevers samenbrengt. Hiervoor beschikt de Asrans over data van zowel kandidaten en werkgevers. Asrans garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders en laatste wet- en regelgeving. Asrans betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.

Asrans neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop de Asrans uw privacy in acht neemt:

  1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
  2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
  4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Asrans en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich inschrijven. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw inschrijving/sollicitatie door Asrans. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze medewerkers in staat te stellen u gericht te benaderen met vacatures / opdrachten. Hiertoe houdt Asrans gedurende de bewaartermijn een kandidatendossier bij.
  • Om u op de hoogte te houden van de diensten van Asrans, nieuws en ontwikkelingen.
  • Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de Asrans website nodig hebt.

Uw cv en gerelateerde gegevens worden nooit zonder telefonische / schriftelijke toestemming aan derden verstrekt. Indien u concreet solliciteert naar een vacature geeft u hiermee automatisch de toestemming om uw gegevens met de betrokken derde partij (werkgever) te delen.

Indien u via onze website voor de eerste keer aanmeld, ontvangt u direct een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail. U mag altijd weten welke informatie over u zich bij Asrans bevindt. U kunt per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Mail hiervoor naar info@asrans.nl.

 

Bezoekers

Asrans blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daartoe is de identiteit van u als bezoeker niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie via Google Analytics kan Asrans de website optimaliseren om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens vijf jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste e-mail of de laatste keer dat u via ons heeft gesolliciteerd, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

 

Veranderingen in het Privacy Statement

Logisch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Indien dit gebeurd, dat wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld en heeft u de keuze deze nieuwe voorwaarden af te wijzen.

De Privacy Statement van Facebook Login App van deze website kunt u vinden via https://www.iubenda.com/privacy-policy/37185357

 

Vragen?

Wij zijn hier om jou te helpen!
Contact